Nepal

Nepal

Nepal

balabala
Leading kids' fashion brand in Asia

Founded in 2002,Balabala brand currently operates in over 4800 stores in China and 40+ stores internationally.

balabala provides
high quality fashion clothing, shoes and accessories for all occasions and activities, encouraging infinite dreams and a wonderful childhood with on trend fashion designs for children aged 0-14, all showcased in an exciting, vibrant shopping environment.

The spirit of the balabala brand
focuses on dreams, exploration, play and love for all children.
In balabala's world, every child is different.

बालाबाला एशियामा बालबच्चाको कपडा सम्बन्धी अग्रणी ब्रान्डसन्

मा स्थापना भएको, बालाबाला (balabala) ब्रान्डले हाल चीनमा ४८०० भन्दा बढी स्टोरहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ४० भन्दा बढी स्टोरहरू सञ्चालन गर्दछ।

बालाबालाले सबैखाले समय, चाडपर्व तथा गतिविधिका लागि उच्च गुणस्तरको फेसन कपडा, जुत्ता तथा सामानहरूको निर्माण गर्दछ, जसले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका निम्ति ट्रेन्डमा रहेका फेसनका कपडाहरू मार्फत् अनन्त सपनाहरू तथा अद्भूत बाल्यकाललाई प्रोत्साहन दिने गर्दछ, जुन सबै एक रोमाञ्चक, जीवन्त किनमेल वातावरणमा प्रदर्शन गरिन्छ।

Stores in Nepal

Labim Mall

Labim Mall, Pulchowk, Kathmandu, Nepal

Follow us

balabala
Leading kids brand in Asia

Founded in 2002,Balabala brand currently operates in over 4800 stores in China and 40+ stores internationally.

balabala provides
high quality fashion clothing, shoes and accessories for all occasions and activities, encouraging infinite dreams and a wonderful childhood with on trend fashion designs for children aged 0-14, all showcased in an exciting, vibrant shopping environment.

The spirit of the balabala brand
focuses on dreams, exploration, play and love for all children.
In balabala's world, every child is different.

बालाबाला एशियामा बालबच्चाको कपडा सम्बन्धी अग्रणी ब्रान्डसन्

मा स्थापना भएको, बालाबाला (balabala) ब्रान्डले हाल चीनमा ४८०० भन्दा बढी स्टोरहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ४० भन्दा बढी स्टोरहरू सञ्चालन गर्दछ।

बालाबालाले सबैखाले समय, चाडपर्व तथा गतिविधिका लागि उच्च गुणस्तरको फेसन कपडा, जुत्ता तथा सामानहरूको निर्माण गर्दछ, जसले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका निम्ति ट्रेन्डमा रहेका फेसनका कपडाहरू मार्फत् अनन्त सपनाहरू तथा अद्भूत बाल्यकाललाई प्रोत्साहन दिने गर्दछ, जुन सबै एक रोमाञ्चक, जीवन्त किनमेल वातावरणमा प्रदर्शन गरिन्छ।

Stores in Nepal

Labim Mall

Labim Mall, Pulchowk, Kathmandu, Nepal

Stores in Nepal

Labim Mall

Labim Mall, Pulchowk, Kathmandu, Nepal

Follow us