CỬA HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Dựa trên nhiều loại sản phẩm mà balabala cung cấp, chúng tôi cam kết duy trì không gian bán lẻ một cửa

và môi trường mua sắm thuận tiện cho khách hàng.

Là một trong những thương hiệu quần áo trẻ em hàng đầu ở châu Á, balabala ngày nay có hơn 4500 cửa hàng ở Trung Quốc đại lục và Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Năm 2014, balabala bắt đầu phục vụ khách hàng bên ngoài Trung Quốc.

Kể từ đó, balabala đã mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu của mình sang Ả Rập Saudi, Indonesia, Mông Cổ, Việt Nam

và các khu vực khác bởi hơn 50 cửa hàng.

Dựa trên nhiều loại sản phẩm mà balabala cung cấp,

chúng tôi cam kết duy trì một không gian bán lẻ một cửa

môi trường mua sắm thuận tiện cho khách hàng.

Là một trong những thương hiệu quần áo trẻ em hàng đầu Châu Á,

balabala ngày nay có hơn 4500 cửa hàng ở Trung Quốc đại lục và Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Năm 2014, balabala bắt đầu phục vụ khách hàng bên ngoài Trung Quốc.

Kể từ thời điểm đó,

balabala đã mở rộng phạm vi toàn cầu của mình tới Ả Rập Saudi, Indonesia, Mông Cổ,

Việt Nam và các khu vực khác với hơn 50 cửa hàng.

Dựa trên sự đa dạng của sản phẩm

balabala đó đã đưa ra,

chúng tôi cam kết duy trì hoạt động bán lẻ một cửa

không gian thuận tiện

môi trường mua sắm cho khách hàng.

Là một trong những thương hiệu quần áo trẻ em hàng đầu Châu Á,

balabala ngày nay có hơn 4500 cửa hàng ở đại lục

Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Năm 2014, balabala bắt đầu phục vụ khách hàng bên ngoài Trung Quốc.

Kể từ đó, balabala đã mở rộng

phạm vi toàn cầu của nó tới Ả Rập Saudi, Indonesia, Mông Cổ,

Việt Nam và các khu vực khác với hơn 50 cửa hàng.

Cửa hàng ở Hồng Kông

Căn Shop G10-11, G/F, Giai đoạn I, Telford Plaza,
33 Phố Wai Yip, Vịnh Cửu Long, Hồng Kông
Shop 155-157,1F, Park Central, 9 Tong Tek
Street, Tsueng Kwan O, Hồng Kông
Cửa hàng 207, 2F, Nhà Windsor, 311 Gloucester
Đường, Vịnh Causeway, Hồng Kông
Cửa hàng 28 -29, Tầng UG, Thành phố Olympian 3,
1 Đường Hoi Wang, Tây Nam Cửu Long
Shop OT G17, Ocean Terminal, Harbour City,
Đường Canton, Cửu Long, Hồng Kông

Balabala tập trung vào trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng;
do đó, nó mở ra một không gian bán lẻ một cửa
cung cấp các loại sản phẩm chuyên nghiệp và thời trang.
Khám phá nhiều trải nghiệm và dịch vụ của chúng tôi
ở đây trước chuyến thăm tiếp theo của bạn.

Balabala tập trung vào trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng;
do đó, nó mở ra một không gian bán lẻ một cửa
cung cấp các loại sản phẩm chuyên nghiệp và thời trang.
Khám phá nhiều trải nghiệm và dịch vụ của chúng tôi
ở đây trước chuyến thăm tiếp theo của bạn.